Psychotherapie Praktijk de Waal

klachtprocedure

Mocht u niet tevreden zijn over mij of over het contact of de behandeling bij mij, vraag ik u om wat er gebeurt is eerst met mij te bespreken. Mocht u het gevoel houden dat wij er samen niet uit uitkomen staat het u vrij om een klacht bij mijn beroepsvereniging in te dienen. Op de websites van de vereningingen waar ik bij aangesloten ben kunt u informatie vinden over de te volgen klachtenprocedure.

Psychotherapie Praktijk de Waal - klachtprocedure