Psychotherapie Praktijk de Waal

welke psychotherapie vorm?

Welke psychotherapie vorm?

 

Partner-, relatie- en gezinstherapie

De hiervoor gebruikelijke therapievorm heet systeemtherapie. Partners of gezinsleden nemen hier gezamelijk aan deel. Het doel is om zicht te krijgen op de onderliggende, vastzittende patronen tussen partners en familieleden die steeds maar weer tot conflicten leiden, maar die ook moeilijk te veranderen zijn. Hierdoor kan er begrip komen voor zowel de eigen verlangens die onder de ruzies schuil gaan alsook voor die van de ander. Door de knoop van teleurstelling en verwijten te ontwarren leren partners en andere gezinsleden zichzelf en de ander beter te begrijpen en komt er ruimte voor positieve gevoelens en verbeteringen van het onderlinge contact.

 

Kamer2a

 

Individueel ontdekkende psychotherapie

Samen met uw therapeut wordt er gekeken naar wat er in uw leven gaande is waardoor u last heeft van klachten zoals angst en somberheid, piekeren, slapeloosheid of conflicten met anderen uit uw ongeving. Er wordt stilgestaan bij oorzaken en samen met u naar de mogelijkheden voor veranderingen gezocht.

 

 

Groepen

 

EMDR

EMDR is een (kortdurende) therapievorm die gericht is op het verwerken van traumatische ervaringen. Schokkende gebeurtenissen kunnen een enorme impact hebben. Zelfs na lange tijd kunnen dergelijke ervaringen terugkomen, angstig maken of nachtmerries geven. EMDR is hiervoor een effectieve behandelmethode gebleken. 

 

Zie voor verdere informatie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eye_movement_desensitization_and_reprocessing


Psychotherapie Praktijk de Waal - welke psychotherapie vorm?